ELPROINVEST s.r.o. Liberec
INŽENÝRING, REALIZACE, ELEKTRO tel: 482 710 249, 485 104 773
460 01 Liberec 1, Barvířská 12 fax: 485 107 962
IČO 49101226, DIČ CZ49101226 e-mail: elpro@elproinvest.cz
O.R. Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5743 č. účtu: 63907574/0600

firmy a podnikatelé
 

DODATEK č. KE SMLOUVĚ O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH č.
 

Dodavatel :

ELPROINVEST s.r.o., Barvířská 12, 460 01, Liberec

Zákazník :


Na základě společného jednání se obě smluvní strany dohodly na změně distribuční sazby elektřiny s platností od :

Distribuční sazba Cd (vybrat sazbu z možností: 01,02,03,25,26,35,45,55,56)

Hodnota hlavního jističe : A

Číslo elektroměru :
s počátečním stavem : VT kWh
NT kWh
násobitel


Platnost NT :

V odběrném místě :

 V Liberci dne :


V dne :
........................................
........................................
Dodavatel Zákazník
ing. Jiří Absolon - jednatel
Nebylo vyplněno pole : Číslo smlouvy Číslo dodatku Zákazník Datunm změny Distribuční sazba Hodnota hlavního jističe Číslo elektroměru VT NT Násobitel Odběrné místo Město Datum Zákazník podpis