ELPROINVEST s.r.o. Liberec
INŽENÝRING, REALIZACE, ELEKTRO tel: 482 710 249, 485 104 773
460 01 Liberec 1, Barvířská 12 fax: 485 107 962
IČO 49101226, DIČ CZ49101226 e-mail: elpro@elproinvest.cz
O.R. Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5743 č. účtu: 63907574/0600

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
 


PŘEDÁVAJÍCÍ PŘEJÍMAJÍCÍ

Předávající :
Přejímající :
Smlouva o sdružených službách č.: Smlouva o sdružených službách č.:


Předání elektroměru č. :


s počátečním stavem : VT
NT
násobitel
V odběrném místě :

V dne :

 

........................................
........................................
podpis podpis
Předávající Přejímající
Nebylo vyplněno pole : Číslo smlouvy přebírající Předávající Přejímající Číslo elektroměru VT NT Násobitel Odběrné místo Město Datum