ELPROINVEST s.r.o. Liberec
INŽENÝRING, REALIZACE, ELEKTRO tel: 482 710 249, 485 104 773
460 01 Liberec 1, Barvířská 12 fax: 485 107 962
IČO 49101226, DIČ CZ49101226 e-mail: elpro@elproinvest.cz
O.R. Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5743 č. účtu: 63907574/0600

UKONČENÍ ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE
 

Dodavatel :

ELPROINVEST s.r.o., Barvířská 12, 460 01, Liberec

Zákazník :


Smlouva o sdružených službách č.:

Datum požadovaného ukončení Smlouvy o sdružených službách :

Číslo elektroměru :
konečný stav elektroměru : VT kWh
NT kWh
násobitel

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování
Ulice :
PSČ :
Město :

V Liberci dne :


V dne :
........................................
........................................
Dodavatel Zákazník
ing. Jiří Absolon - jednatel
Nebylo vyplněno pole : Číslo smlouvy Zákazník Datum ukončení Číslo elektroměru VT NT Násobitel Adresa-ulice Adresa-PSČ Adresa-město Město Datum Zákazník podpis